Sansktritçe de Surya ‘Güneş’ namaskar ‘selam’ anlamındadır. Birbirini takip eden bir akış […]
ÇAKRA NEDİR? Çakra kelimesi Hindistan’a ait kadim bir dil olan Sanskritçe dilinden […]
                              Evrenin dört temel element  ve bu elementlerin birleşimiyle yaratıldıklarını söylerler. Bu […]
Lotus çiçeği kirli ve çamurlu tatlı su göllerinin ve nehirlerin dibinde yetişir. […]
Nefes almak yaşamaktır, nefes olmadan hayat olmaz. Bebek uzun, derin bir nefes […]
                                      Virabhadrasana savaşcı duruşları demektir Vira ( kahraman) + Bhadra (arkadaş) demektir […]
Hint mitolojisinde evren Tanrı Şiva ve Şaktinin birleşmesinden yaratılmıştır.  Eril prensip Şiva […]
Patanjali’nin  8 basamaklı yolu Yama emirleri    a Ahimsa (şiddetsizlik) Kendine  ve etrafına […]
 Yoga      Yoga  zihin, beden, nefes ile bütünleşmiş bir hayat prensibidir.. Yuj kökünden türeyen Yoga […]
Open chat