Hint anlayışına göre yaradılış bir döngüden oluşur ve her bir ilah bir prensibi temsil eder.  Sonsuz tekrar eden bu döngü; Krita Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga ve Kali Yuga olarak 4 devirden oluşur. 4.320.000 insan yılı kadar sürer ve mahayuga  (maha = büyük , yuğa = çağ ) olarak adlandırılır. İlk yugadan itibaren gittikçe artan ahlaksal bozulma sonunda evren yok olur ve mahayuga yeniden başlar. Vedik anlayışa göre 1 kutsal yıl 360 insan yılına tekabül etmektedir.

Krita (Satya) Yuga: (ilk çağ) Krita ‘kri’ kökünden türetilmiştir. Yapmak, yapılmış, tamamlanmış anlamındadır. Krita yuga 4 devrin en mükemmelidir. Bu dönem 4800 kutsal yıl sürmektedir. Altın çağ olarak nitelendirilir. Bu yuga da herkes kozmik-kutsal (dharma) yasaya uygun yaşar. İnsan bilinci en yüksek seviyededir ve evrensel ruhla birlik içerisindedir. Dini usuller ve toplumsal düzen titizlikle gözlenir. İnsanlık bu dönemde uzun ve dertsiz bir yaşam sürer. Kibir, bencillik, kin gibi kötü düşünceler yoktu. Dharma 4 ayağının üstüne yere sağlam basan bir boğa ile temsil edilir. 

SATYA YUGA

Treta Yuga (2. Çağ) Treta 3 anlamına gelir. Dharma hala olsa da 4 te 1 oranında azalmıştır. Bu dönem 3600 kutsal yıl sürmektedir. Bu süreçle birlikte bozulma belirtileri evrene düşer. Erdem ve ahlaki değerler azalmıştır. İnsanlar artık ellerindekilerle mutlu değildir ve doyumsuzluk, hırs, tutku, kıskançlık, aç gözlülük, güçlünün zayıfı ezdiği insanlık oluşmaya başlamıştır.  Temsili olarak boğa 3 ayağı üstüne durmaktadır.

Dvapara Yuga (3. Çağ) Dva 2 anlamına gelir. Dharma yarı yarıya azalmıştır. Bu dönem 2400 kutsal yıl sürmektedir. Arzular istekler açgözlülük, doyumsuzluk, hırs artar. Güçlünün zayıfı; zenginin fakiri ezdiği dönemdir. Savaşlar sıklıkla görülür ve ölümler artar. Ahlaki gerileme hızla devam eder. Dharmaya yöneltmek için dinsel öğretiler geliştirilir. Temsili olarak dharma boğası 2 ayağı üstünde dengede durmaya çalışır.

Kali Yuga: (4. Çağ) . Kali ” anlaşmazlık, savaş ve kavga ” anlamlarına gelir. Karanlık çağ olarak nitelendirilir. Bu dönem 1200 kutsal yıl sürmektedir. Felaketler, savaşlar, çatışmalar, hastalıklar, öfke, korku, açlığın yüksek olduğu bir dönemdir. Ahlaki erdemler yok olmuştur ve insanlar sahip oldukları mal ve para durumlarına göre sınıflandırılır. böylece Kali Çağı da insan ırkının yok olmasıyla sonlanmaya başlayacaktır (ramayana) temsili olarak dharma boğası tek ayağının üstünde tehlikeli bir biçimde durmaktadır.

KALİ YUGA

Kali çağı insan ırkının sonlanmasıyla tamamlanacak ve yeni mahayuga başlayacaktır.

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat