MANTRA NEDİR

Mantra kelimesi sanskritçe de, ”manas” yani zihin ve ”trai” yani aracı kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir kelimedir. ”Zihin aracı” ya da ”zihnin aracısı” anlamlarına gelir.

Hindular ve Budistler mantrayı ”spiritüel ses formülü” olarak adlandırmışlar. Hinduların kutsal yazıtlarında mantra için ”Düşünüldüğünde ya da tekrarlandığında insanı korumaya alacak olan şey” denmiştir. Ses ve oluşan titreşimler aracılığı ile kişinin daha yüksek bir bilince ulaşmasını, aklın hayallerden ve günlük safsatalarından kurtulmasını amaçlayan mantra; zihni boşaltmak, konsantrasyonu artırmak, huzura ermek, zorluklardan kurtulmak için “tekrarlanan hece, sözcük ve sözcük gruplarının melodiyle birleşmesi” ve eterik bilinci yükseltecek belirli hertz  frekansında oluşan ilahi hece, kelime veya cümlelerdir.

Mantralar, havayı  sesle birleştirerek  maddenin içinde şekil elde etmesini sağlar. Bu şekil de varoluş bireyin yüksek benliğinde değişimine, dönüşümüne, sebebiyet verir.

Mantralar tamamen teknik üzerine kuruludur. Her bir harfin ne anlama geldiğinin bilinmesi ve uygun frekanstan söylenmesi ile titreşim aktive edilir. Tüm bu titreşimin ‘iyileştirici etkisi’ konusu, evrendeki her bedenlenmiş yada bedenlenmemiş varoluşun enerji olduğu ve her enerjinin bir titreşime sahip olduğu düşüncesinin uzantısıdır.

BAZI MANTRALAR VE ANLAMLARI

Om:
Aslında A U M harflerinin birleşimidir. Evrenin doğal titreşim sesidir. Denir ki tüm sesler kesilse evrende sadece Aum sesi duyulur. Uyanıklığın, farkındalığın, yüksek bilincin mantrasıdır.

Om Mani Padme Hum:
Saflık, aydınlanma, bilgelik, birlik ve bütünlük.

Sat Nam:
Hakikat benim.

Ong Namo Guru Dev Namo:
Her olana boyun eğiyorum. Her şeyi olduğu gibi kabul ediyorum. İçimdeki kutsal bilgeliğe boyun eğiyorum. Her şey benim hayrıma.

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung:
Güneş, ay, yeryüzü, sonsuzluk; sonsuzluktan benim payıma düşen ne varsa her şeyi olduğu gibi kabul ediyorum ya da sonsuzluktan bana gelen ne varsa onunla bütünleşiyorum.

Sat Cit Ananda:
Mutlak gerçeklik, hakikat, tüm varoluşun bütünlüğü.

Om Nama Shivaya:
Tanrı Shiva içgörüyü, sezginin gücünü ve bilgeliği temsil eder; Ajna Çakra ile ilgili konularla ilgilidir. Tanrı Shiva’ya saygı ve selam anlamlarına gelir.

Gayatri Mantra;

Her şeyin üzerinde meditasyon yapıyoruz; Bhur, Bhuvah ve Swaha alemlerinin her birinin üzerinde, ulaşmaya çalıştıklarımızın ötesinde olan öze… Yaradılışın kutsal ışığı aklımızı öyle bir aydınlatsın ki her şeyin özünü görelim.

Moola Mantra;

Bu yaşam yolculuğuna kendimi keşfetmek kendi tezahürümü yaşamak için çıktım ve buna niyet ediyorum… Ben bunu unutsam da, Dünya Ana ve bu yeryüzünde çeşitli formlarda yaşayan tüm yol göstericiler bana bu niyetimi bir şekilde hatırlatıp beni kendi yolumda tutsun…

Guru Ram Das Guru;

Ruhsal yolumuza rehberlik ışığını ve koruma erdemini çağırır. Mucizeler yaratmamıza ve hayatlarımıza ilham getirmemize, hayatımıza sonsuzluk deneyimi getirmemize yardım eder

SA TA NA MA;

Sonsuzluk, Hayat, Ölüm, Yeniden doğuş.
Bu mantra “Ben gerçekliğim” diye tercüme edilir.

Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo
Sarab Shakti, Sarab Shakti, Sarab Shakti, Namo Namo
Pritham Bhagvati, Pritham Bhagvati, Pritham Bhagvati, Namo Namo
Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo

Birincil yaratıcı gücü selamlıyorum

Bütün kapsayan gücü ve enerjiyi selamlıyorum

Evreni yaratan gücü selamlıyorum

Kundalini’nin, İlahi Ana yaratıcı gücünü selamlıyorum

NAMASTE 🙏

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat